Mùa nước lũ

Mùa nước lũ

Họ tên: Đoàn Hồ Hoàng Kim

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non Sao Mai 13

Quận 4

Giải: Ba

Năm thi: 2019