Nuôi cá lồng bè

Nuôi cá lồng bè

Họ tên:

- Trần Anh Thy - Lớp 4/6

- Đặng Lê Vy - Lớp 4/6

- Trần Minh Hòa - Lớp 4/6

Trường: TH Trần Quang Cơ

Quận 12

Giải: Nhì

Năm thi: 2018