Chiếc xe mèo chở em đi chơi

Chiếc xe mèo chở em đi chơi

Họ tên: Nguyễn Trâm Anh

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non Mai Ka

Quận 7

Giải: Ba

Năm thi: 2019