Chú bộ đội sửa trường sau cơn bão

Chú bộ đội sửa trường sau cơn bão

Họ tên:

- Phạm Ngọc Uyên - Lớp 4/2

- Nguyễn Trúc Đao - Lớp 4/2

- Đặng Thị Ngọc Trâm - Lớp 4/2

Trường: TH Bình My

Huyện Cần Giờ

Giải: Ba

Năm thi: 2018