Trường đường đi học

Trường đường đi học

Họ tên:

- Nguyễn Phúc Đông Đào - Lớp 4/9

- Đỗ Thanh Như - Lớp 4/5

- Nguyễn Lâm Thanh Thúy - Lớp 4/5

Trường: TH Phạm Văn Chiêu

Quận 12

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2018