Gắn kết yêu thương

Gắn kết yêu thương

Họ tên:

- Hồng Phan Kiều Trâm - Lớp 6A1

- Nguyễn Huỳnh Thiên Anh - Lớp 6A1

- Đặng Ngọc Bảo Trân - Lớp 6A1

Trường: THCS Long Phước

Quận 9

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2018