DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG THI CHUNG KHẢO 2 - HỘI THI NÉT VẼ XANH LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2020 - 2021

Ban Tổ chức Hội thi Nét Vẽ Xanh trân trọng thông báo danh sách thí sinh tham dự vòng thi chung khảo 2 - có điều chỉnh và bổ sung thông tin thí sinh.  

Mời xem file đính kèm

DS VÒNG THI CHUNG KHAO_25-3-21 - BẢNG B TRANH GIẤY.pdf

DS VÒNG THI CHUNG KHAO_25-3-21 - BẢNG C BÌA SÁCH.pdf

DS VÒNG THI CHUNG KHAO_25-3-21 - BẢNG C TRANH GIẤY.pdf

DS VÒNG THI CHUNG KHAO_25-3-21-BẢNG D.pdf

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị