DANH SÁCH THÍ SINH THI VÒNG CHUNG KHẢO HỘI THI NÉT VẼ XANH LẦN THỨ XVII, NĂM HỌC 2023 - 2024

Ban tổ chức hội thi Nét Vẽ Xanh công bố Danh sách các em thí sinh dự thi Vòng chung khảo cấp Thành phố Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXVII, năm học 2023 - 2024.

Mời xem file danh sách đính kèm.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị