Mùa vàng

Mùa vàng

Họ tên: Huỳnh Như Ý

Lớp: Lá 3

Trường: Mầm non Cát Lái

Quận 2

Giải: Nhì

Năm thi: 2019