Bé đánh răng trước khi ngủ

Bé đánh răng trước khi ngủ

Họ tên: Bùi Quốc Việt

Lớp: Lá 2

Trường: Mầm non Văn Thánh Bắc

Quận Bình Thạnh

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019