Ngày hè quê em

Ngày hè quê em

Họ tên: Trần Anh Thư

Lớp: Lá 2

Trường: Mầm non Tư thục Minh Đức

Huyện Hóc Môn

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019