Vì thành phố an toàn, văn minh, sạch đẹp

Vì thành phố an toàn, văn minh, sạch đẹp

Họ tên: Trần Minh Như

Lớp: 4/3

Trường: Tiểu học Phan Đình Phùng

Quận 3

Giải: Nhất

Năm thi: 2019