Mùa xuân trên cao nguyên

Mùa xuân trên cao nguyên

Họ tên: Nguyễn Hoàng Trúc Mai

Lớp: 5/1

Trường: Tiểu học Từ Đức

Quận Thủ Đức

Giải: Nhất

Năm thi: 2019