Bác sĩ khám bệnh

Bác sĩ khám bệnh

Họ tên: Nguyễn Ngọc Trúc Lam

Lớp: 1D

Trường: Tiểu học Trần Quốc Thảo

Quận 3

Giải: Nhì

Năm thi: 2019