Xe cẩu bên sông

Xe cẩu bên sông

Họ tên: Nguyễn Tiến Khoa

Lớp: 3/3

Trường: Tiểu học Trần Quốc Thảo

Quận 3

Giải: Nhì

Năm thi: 2019