Thợ may

Thợ may

Họ tên: Lê Thị Ngọc Diệp

Lớp: 5/4

Trường: Tiểu học Phạm Văn Chiêu

Quận 12

Giải: Nhì

Năm thi: 2019