Em giúp mẹ bán hàng

Em giúp mẹ bán hàng

Họ tên: Đinh Ngọc Anh

Lớp: 4/4

Trường: Tiểu học Hoàng Diệu

Quận Thủ Đức

Giải: Nhì

Năm thi: 2019