Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

Họ tên: Trần Vũ Minh Thơ

Lớp: 5/2

Trường: Tiểu học Đặng Trần Côn

Quận 4

Giải: Ba

Năm thi: 2019