Bạch Đằng Giang

Bạch Đằng Giang

Họ tên: Nguyễn Trần Gia Bảo

Lớp: 5/5

Trường: Tiểu học An Lạc 3

Quận Bình Tân

Giải: Ba

Năm thi: 2019