Em đi câu cá

Em đi câu cá

Họ tên: Lê Hải Linh

Lớp: 5/2

Trường: Tiểu học Tân Tạo A

Quận Bình Tân

Giải: Ba

Năm thi: 2019