Xe lửa

Xe lửa

Họ tên: Trang Minh Phong

Lớp: 43586

Trường: Tiểu học Hùng Vương

Quận 6

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019