Chúng em chơi ô ăn quan

Chúng em chơi ô ăn quan

Họ tên: Lương Phước Vinh

Lớp:

Trường: Tiểu học Hùng Vương

Quận 6

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019