Bình minh quê tôi

Bình minh quê tôi

Họ tên: Trần Linh Khánh

Lớp: 5/8

Trường: Tiểu học Phước Bình

Quận 9

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019