Vườn chuối nhà em

Vườn chuối nhà em

Họ tên: Roãn Thảo Sen

Lớp: 5/2

Trường: Tiểu học Lê Quý Đôn

Quận Bình Tân

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019