Múa rồng

Múa rồng

Họ tên: Nguyễn Vy Thảo

Lớp: 5/2

Trường: Tiểu học Đống Đa

Quận Tân Bình

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019