Thành phố của em

Thành phố của em

Họ tên: Nguyễn Ngọc My

Lớp: 1/2

Trường: Tiểu học Tân Sơn Nhì

Quận Tân Phú

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019