Làng quê em

Làng quê em

Họ tên: Phạm Minh Quyên

Lớp: 9/1

Trường: THCS Lê Quý Đôn

Quận 3

Giải: Nhất

Năm thi: 2019