Nuôi cá

Nuôi cá

Họ tên: Lê Thị Luyến

Lớp: 7A5

Trường: THCS Lê Thành Công

Huyện Nhà Bè

Giải: Nhất

Năm thi: 2019