Mùa bội thu chuối

Mùa bội thu chuối

Họ tên: Nguyễn Cẩm Tiên

Lớp: 9/8

Trường: THCS Hưng Long

Huyện Bình Chánh

Giải: Nhì

Năm thi: 2019