Buổi sáng trên cao nguyên

Buổi sáng trên cao nguyên

Họ tên: Đỗ Nguyễn Bảo Trân

Lớp: 8/5

Trường: THCS Nguyễn Văn Nghi

Quận Gò Vấp

Giải: Nhì

Năm thi: 2019