Múa đèn Đông Anh - Thanh Hóa

Múa đèn Đông Anh - Thanh Hóa

Họ tên: Lê Đỗ Xuân Mai

Lớp: 8A1

Trường: THCS Lê Quý Đôn

Quận Thủ Đức

Giải: Nhì

Năm thi: 2019