Tham quan rừng đước ở Cần Giờ

Tham quan rừng đước ở Cần Giờ

Họ tên: Huỳnh Thị Phước Duyên

Lớp: 9/6

Trường: THCS Hưng Long

Huyện Bình Chánh

Giải: Ba

Năm thi: 2019