Lễ hội đua thuyền ở quê em

Lễ hội đua thuyền ở quê em

Họ tên: Phạm Gia Tuệ

Lớp: 6A4

Trường: THCS Nguyễn An Khương

Huyện Hóc Môn

Giải: Ba

Năm thi: 2019