Dân tộc Tây Nguyên

Dân tộc Tây Nguyên

Họ tên: Nguyễn Gia Bảo

Lớp: 6/1

Trường: THCS Quang Trung

Quận Tân Bình

Giải: Ba

Năm thi: 2019