Hội đua thuyền rồng

Hội đua thuyền rồng

Họ tên: Trần Ngọc Khánh Vân

Lớp: 6/10

Trường: THCS Tôn Thất Tùng

Quận Tân Phú

Giải: Ba

Năm thi: 2019