Đờn ca tài tử

Đờn ca tài tử

Họ tên: Võ Trúc Vân Quỳnh

Lớp: 7/12

Trường: THCS Lê Quý Đôn

Quận 3

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019