Sắc màu dân tộc

Sắc màu dân tộc

Họ tên: Trương Ngọc Hoài Thương

Lớp: 9A1

Trường: THCS Trường Thạnh

Quận 9

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019