Mùa thu hoạch nho

Mùa thu hoạch nho

Họ tên: Trần Mai Ánh Tiên

Lớp: 7/6

Trường: THCS Hưng Long

Huyện Bình Chánh

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019