Cưỡi voi Tây Nguyên

Cưỡi voi Tây Nguyên

Họ tên: Huỳnh Quang Vinh

Lớp: 8/13

Trường: THCS Nguyễn Văn Bé

Quận Bình Thạnh

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019