Sài Gòn quê hương tôi

Sài Gòn quê hương tôi

Họ tên: Nguyễn Quang Tuấn

Lớp: 9/8

Trường: THCS Rạng Đông

Quận Bình Thạnh

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019