Em chơi xà đơn

Em chơi xà đơn

Họ tên: Bùi Xuân Thịnh

Lớp: 7A2

Trường: THCS An Nhơn Tây

Huyện Củ Chi

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019