Đinh Bộ Lĩnh

Đinh Bộ Lĩnh

Họ tên: Lê Phương Vy

Lớp: 9A4

Trường: THCS Phạm Văn Cội

Huyện Củ Chi

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019