Thành phố Sài Gòn

Thành phố Sài Gòn

Họ tên: Nguyễn Minh Châu

Lớp: 7A5

Trường: THCS Hiệp Bình

Quận Thủ Đức

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019