Khu vui chơi giải trí

Khu vui chơi giải trí

Họ tên:

- Nguyễn Ngọc Gia An - Lớp: 5/1

- Nguyễn Tuyết Nhi - Lớp:

- Bùi Nguyễn Thanh Hằng - Lớp:

Trường: Tiểu học Từ Đức

Quận Thủ Đức

Giải: Ba

Năm thi: 2019