Múa rối nước ở làng quê em

Múa rối nước ở làng quê em

Họ tên:

- Phạm Khánh Băng - Lớp:

- Phan Quốc Khương - Lớp:

- Võ Phạm Nhã Kỳ - Lớp: 5/1

Trường: Tiểu học Rạch Ông

Quận 8

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019