Tết nhi đồng

Tết nhi đồng

Họ tên:

- Lý Phạm Thanh Thư - Lớp: 4/2

- Lê Tâm Như - Lớp:

- Võ Vân Anh - Lớp:

Trường: Tiểu học Dương Minh Châu

Quận 10

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019