Đua thuyền Châu Á

Đua thuyền Châu Á

Họ tên:

- Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Lớp: 5/5

- Nguyễn Hồng Lưu Yến - Lớp: 4/3

- Đoàn Ngọc Minh Châu - Lớp: 4/3

Trường: Tiểu học Nguyễn Văn Nở

Quận Thủ Đức

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019