Thu hoạch củ mì

Thu hoạch củ mì

Họ tên:

- Nguyễn Huy Hoàng - Lớp: 9A3

- Nguyễn Kiều Thái Nga - Lớp: 9A1

- Lê Trang Thùy Vân - Lớp: 9A1

Trường: THCS Trung Lập Hạ

Huyện Củ Chi

Giải: Ba

Năm thi: 2019