Cánh đồng hoa

Cánh đồng hoa

Họ tên: Ngô Hương Nhi

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non 2

Quận Tân Bình

Giải: Nhất

Năm thi: 2020