Mèo bắt chuột

Mèo bắt chuột

Họ tên: Phan Ngọc Tường Vi

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non Rạng Đông 4

Quận 6

Giải: Nhất

Năm thi: 2020